İnsan Kaynakları

Müşterileri ve paydaşlarının memnuniyetini sağlamak, şirket karını artırmak, ulusal sektördeki öncü konumunu devam ettirirken uluslararası tarım ve gıda pazarında söz sahibi olmak, genel faaliyetleri sırasında çalışanlara, üçüncü şahıslara, mala ve çevreye gelebilecek zararları asgari düzeye indirmektir.

Tekfen Grubunun süregelen değerlerine bağlı kalarak, tarım faaliyetleri alanında en kaliteli hizmet üretimini gerçekleştirerek, lider ve akla ilk gelen kurum haline gelmektir; bunu yaparken sahada çalışanından, sözleşmeli çiftçisine, tedarikçilerine, çalışanlarından hissedarlarına ve topluma kadar tüm paydaşları için değer yaratmaktır.

İş yönetiminde global kalite standartlarına olan tavizsiz bağlılığımız, şirketimizin elli seneyi aşkın bir süredir sürekli büyümesi ve istikrarlı olmasını sağlamıştır. Tekfen Tarım, olarak “sürekli gelişme” ve “ekip çalışmasına” olan güçlü inancımızla mükemmeliyeti hedefliyoruz. Tekfen itibarını, karlılıktan üstün tutuyoruz.

 • Kirliliğin önlenmesi, enerjinin ve doğal kaynak tüketiminin en aza indirilmesi yolu ile çevrenin korunmasını sağlamak,
 • Geri dönüşüm ve tekrar kullanımı teşvik ederek, atık üretimini azaltmak,
 • Doğruluk, dürüstlük, şeffaflık ve adalet değerlerini takip etmek
 • İnsan hakları ve kültürel değerlere saygılı olmak,
 • Müşteri şikayetlerini en aza indirmek, kalite ve kalıntı sorununu sıfırlamak, maliyetleri azaltmak ve müşterilere yansıtmak,
 • “İyi Tarım” uygulamalarında öncü olmak, üretim, bitki koruma ve zararlılarla mücadele, bitki besleme gibi konularda üreticilerin bilinçlenmesine katkı sağlayarak en iyi kalitede ürünü ürettirmek ve müşteriye ulaştırmak,
 • Ar-ge faaliyetleri, tarım teknolojileri ve dijital uygulamaları kullanarak tarımsal üretimde inovasyonu beslemek
 • Yönetim Sistemlerinin etkinliğinin arttırılmasını sağlamak, uygulamaları sürekli izlemek ve iyileştirmek.
 • Güvensiz çalışmaları durdurmanın herkesin sorumluluğu olduğu bilincini sağlamak, güvensiz çalışmaları durduran ve SEÇ &Kalite ile ilgili zaman ayıran çalışanları desteklemek.
 • Tüm yönetici ve çalışanlarla Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kaliteden sorumlu olmak, ilgili yasa, tüzük, yönetmelik, standart ve müşteri şartnamelerine uymak,
 • Acil durumlara hazırlıklı olmak,
 • Olayları, yaralanmaları ve meslek hastalıklarını engellemek için gerekli önlemleri almak.

Tekfen Holding A.Ş.’nin bir grup şirketi olan Tekfen Tarımsal Araştırma Üretim ve Pazarlama A.Ş. ile iştirakleri Alanar Meyve ve Gıda Üretim San. Tic. A.Ş’nin insan kaynakları politikaları dahilinde yerli tarımsal üretim alanında en çok tercih edilen işveren olma hedefi bulunmaktadır.

İnsan Kaynakları Departmanı olarak hedefimiz, var olan ihtiyaçlarımızın ilerisinde, kendi alanında yetenekli adayları işe alarak, onların gelişim ve ilerlemesine katkı sağlamak, şirketimiz için gerekli olan bilgi ve tecrübelerinin gelişimine destek olmaktır.

 • Tekfen, Şirket adına çalışan herkes için yüksek etik standartlar belirlemiştir. Bireyler yasalara ve düzenlemelere sadık kalmalı ve görevlerini ifa ederken Tekfen tarafından belirlenen gereklilik ve standartlara uyum göstermelidir.
 • Tekfen, bütün operasyonlarında güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamakta ve faaliyet gösterdiği her şantiyede bunu uygulamaya çalışmaktadır. Bu standartlar, İş Sağlığı, Emniyet, Çevre ve Güvenlik (SEÇ-G) ilkelerinde belirtilmiş ve bu standartlara, çalışan tüm personelin uyması beklenmektedir.
 • Tekfen, çevreyi korumak için önleyici ve sürdürülebilir tedbirler alarak faaliyetlerinin çevresel etkilerini en aza indirmeyi hedeflemektedir. Çalışanlar mutlaka tüm çevresel prosedür ve yönetmelikleri bilmeli ve çalışmalarının mevcut standartlara uyumlu olduğundan emin olmalı, kendi alanları içerisinde bulunan faaliyetlerin çevresel etkilerini en aza indirmeyi hedeflemeli, şirket kaynaklarını verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanmalıdır.
 • Tekfen çalışanları, görevlerini yerine getirirken, çıkar çatışması yaratacak veya çıkar çatışması olarak algılanabilecek ve kendi yargı veya hareket özgürlüklerini olumsuz etkileyecek tüm ilişkilerden kaçınır.
 • Tekfen, herhangi bir ayrım yapmadan tüm bireylere saygı gösterir; eşitlik ve çeşitliliğe dayanan pozitif bir çalışma ortamı sağlamak için aktif çaba harcar.
 • Tekfen kişisel bilgilerinin gizliliğine ve mahremiyetine saygı duyacağını taahhüt eder. Çalışanlar veya Tekfen adına hareket eden kişiler asla geçerli bir neden ve erişim izni olmaksızın kişisel bilgileri edinmeye çalışmamalı, uygunluğundan emin olmadan Şirket içi veya Şirket dışından birine kişisel verileri iletmemelidir.

Tekfen Tarım şirketinin strateji, kültür ve değerlerinden yola çıkarak oluşturulmuş ve bizi geleceğe hazırlayacak davranışları tanımlayan Yetkinlik Modelimiz üç bölümden oluşmaktadır.

Temel Yetkinlikler

 • Belirsizlikleri yönetirim
 • İş çıktılarımdan sorumluyum
 • Ortak çalışma kültürü oluştururum
 • Yenilikçi düşünürüm ve düşünmeyi teşvik ederim
 • İç ve dış paydaşlarımı anlar, ihtiyaçlarını gözetirim
 • Küresel açıdan düşünür, konulara global bir açıdan yaklaşırım

 

Liderlik Yetkinlikleri

 • Çevik kararlar alırım
 • Etkili yeteneklerle çalışırım
 • Hedeflerimizi ortaya koyarım

Tekfen Holding ve Grup Şirketlerinin çalışanlarının ihtiyaç duyduğu teknik becerileri kazandırmayı amaçlayan eğitim programları ve çalışanları bütüncül bir yapıda geliştirmeyi amaçlayan liderlik gelişim programları bulunmaktadır. Bu bağlamda, modern lider adaylarına, ilişki ve iletişim yeteneklerini göstermek, ekip yönetim becerisi kazanmak, iş odaklı düşünmek, koçluk becerilerini geliştirmek, girişken ve üretken fikirlere liderlik yapmak ve bu tür fikirleri şirket içinde ve dışında gelişim ve dönüşümlere yol göstermek adına liderlik özelliklerini geliştirecek gelişim programları hazırlanmıştır. Program türleri aşağıdaki şekildedir.

 • Katalog Programları
 • Teknik Programlar
 • Koçluk Programları

Tekfen Holding ve Grup Şirketlerinde, sürdürülebilir başarının hedeflendiği, çalışanların iş ve özel hayatındaki dengeyi doğru şekilde sağlayabildikleri, sağlıklı, güvenli ve etik değerlerin hâkim olduğu bir iş ortamı yaşatılmaktadır.

Bu anlamda, şirketimiz çalışan memnuniyetine önem vermekte, çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate alacak çalışmalar gerçekleştirmektedir. Her yıl bağımsız uluslararası İnsan Kaynakları danışmanlık şirketlerinin liderliğinde çalışan bağlılığını ve iş birliğinin etkinliğini ölçmek amaçlı İç Müşteri Anketi ve Çalışan Bağlılığı Anketi yapılmaktadır.

Tüm iş ilanlarımız Kariyer.net’te yayınlanmaktadır, inceleyerek uygun ilanlara başvuru yapabilirsiniz.

Tekfen Tarım ve Alanar Meyve’nin LinkedIn sayfalarını takip ederek şirketimiz ile ilgili gelişmelerden haberdar olabilir, yeni iş fırsatlarını yakalayabilirsiniz.