Tekfen Tarım’ın “Yeni Teknolojilerle İnovatif Tarımsal Üretim” Projesine Ödül

image0Tekfen Tarım’ın “Yeni Teknolojilerle İnovatif Tarımsal Üretim” Projesine Ödül

Koç Topluluğu şirketlerinden olan Zer, çalışmalarını “Türkiye’nin en iyi, dünyanın ise önde gelen stratejik satın alma ve verimlilik merkezi olma” vizyonu çerçevesinde yürütürken 2019 yılında  başlattığı ‘Hayalimiz Benzer İş Birliği Programı’ kapsamında “Çevre ve Doğal Kaynakların  Korunması” ve “Yaşam Biçimini Değiştirme” başlıkları altında paydaşlarının ürettiği fikirleri ve kurum içinde uyguladıkları iyileştirme projelerini değerlendirip ödüllendiriyor. 2020 yılı değerlendirmesi sonucunda ise Tekfen Tarım’ın hayata geçirdiği “Yeni Teknolojilerle İnovatif Tarımsal Üretim” projesi ‘Uygulama’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

KoçZer’in 2019 yılında başlattığı ‘Hayalimiz Benzer İş Birliği Programı’ kapsamında “çevre ve doğal kaynakların korunması” ve “yaşam biçimini değiştirme” başlıkları altında atık yönetimi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, enerji yönetimi, geri dönüşüm, sağlıklı yaşam ve sorumlu tüketim ve üretim konularında değerli fikir ve uygulamalar değerlendiriliyor. Tarımsal üretimde Türkiye’nin öncü şirketlerinden Tekfen Tarım, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 12. maddesi olan “;Sorumlu  Üretim ve Tüketim”; yaklaşımının “;Çevre ve Doğal Kaynakların Korunması”; başlığında “Doğaya Dost Üretim Modellerinin Kullanımı”, “Hava Kirliliği ve Karbon Salınımının Azaltılması” ve “Su Kaynaklarının Korunması ve Suyun Verimli Kullanılması” alt hedeflerine hizmet eden “Yeni Teknolojilerle İnovatif Tarımsal Üretim” projesi ile ‘Hayalimiz Benzer İş Birliği Programı’na başvuru gerçekleştirdi.

Tekfen Tarım, stratejik hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir üretim gerçekleştirmek amacıyla projeyi hayata geçirirken yeni teknolojileri işlerine entegre ediyor ve akıllı tarım çözümleri geliştiriyor. Verilerin toplanmasını, ürünlerin gelişiminin gözlemlenmesini, tarlaların kolaylıkla kontrol edilmesini, sorunların hızlı tespit edilmesini, izlenebilirliğin sağlanmasını, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimini ve etkin kullanılmasını, zaman ve iş gücü tasarrufu sağlanmasını amaçlayan projenin önemi COVID-19 pandemisi döneminde uzaktan kontrol ve yönetimin zorunlu hale gelmesiyle bir kez daha anlaşıldı.

KoçZer Genel Müdürü Mehmet Apak’ın Kurul Başkanlığı’nda; Ebru Tüzecan, Kerem Okumuş, Olcay Silahlı ve Vahap Munyar’ın katıldığı Seçici Kurulu tarafından değerlendirilen projeler arasından öne çıkan Tekfen Tarım’ın “Yeni Teknolojilerle İnovatif Tarımsal Üretim” projesi, ‘Uygulama’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

Bilgi ve İletişim:

Medyaevi İletişim Barış Durukan – Cem Cicioğlu – Kemal Nacar 0212 251 91 81 Dahili 127 / 128