Tohumluk Patates

Tekfen Tarım, hastalıklardan ari ve verimli patates tohumlarını üreticilerin hizmetine sunarak ülke ekonomisine katma değer yaratmaktadır. Üreticilerin gelirini artırmayı ve tohumda tedarik güvenliği sağlamak için dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlamakta, Türkiye pazarında liderliği hedefler. Bu amacına ulaşmak için bilinen en etkili ve modern yöntem olan doku kültürü yöntemini tercih eder.

Tekfen Tarım sertifikalı tohumluk patates üretiminde başlangıç materyali olarak doku kültürü yoluyla elde edilmiş hastalıklardan ari süper elit kademede mini yumru kullanır. Mini yumruları kendi biyoteknoloji laboratuvarlarında ve kontrollü seralarında elde eder.