Osmaniyem


Çinko Kaplı Tohum Nedir?
  • Çinko kaplı tohumda en düzeyde ve hızlı çimlenme gerçekleşir.
  • Çinko kaplı tohumlar çimlendikten sonra toprak yüzeyine hızlı ve seviyeli çıkış yapar.
  • Çinko sayesinde bitkiler sağlıklı ve  iyi gelişen kök yapısına sahip olur.
  • Çinko kaplı tohumların kökleri kuvvetli hacme ve derin bir kök sistemine sahip olurlar.
  • Çinko sayesinde buğday bitkisinde en üst seviyede ve düzenli kardeşlenme olur.
  • Çinko sayesinde buğday bitkisinin toprağa adaptasyonu, toprak gübrelerden faydalanması ve verimi en üst seviyede olur.
  • Çinko ile kaliteli ürün ve yüksek verim sağlanır.
Genel Özellikleri
Başak Özelliği Beyaz, Kılçıklı
Dane Rengi Kırmızı
Bitki Boyu 90-105 cm
Yatmaya Dayanıklılık Dayanıklı
Kullanım Alanı Ekmeklik
Dane Verimliliği (kg/da) Ortalama: 632 Maksimum: 846
Gelişme Tabiatı Yazlık
Toprak İsteği Taban, Yarı Taban
Kurağa Dayanıklılık Orta Dayanıklı
Soğuğa Dayanıklılık Orta Dayanıklı
Hastalığa Dayanıklılık Dayanıklı

Broşürler